Článok o aktivitách - SZŠ - sv.Bazila Veľkého v Prešove

Informácia o aktivitách

Vážení zdravotnícki pracovníci,

na našej škole pripravujeme žiakov pre povolanie praktická sestra a sanitár. Sme zároveň akreditovanou organizáciou Erasmusplus a pre skvalitňovanie vzdelávania realizujeme mobility pre našich žiakov do zahraničia. Bližšie informácie v prílohe.

Mobility 2022