Dotazník ku bakalárskej práci - Téma : Problematika odpúšťania v súvislosti s postojmi voči vakcinácii proti vírusu Covid 19

Dotazník na vyplnenie pre respondentov vo veku 20-30rokov.

Moje meno je Agáta Gondášová a som študentkou psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Touto cestou by som Vás rada požiadala o vyplnenie dotazníka k mojej bakalárskej práci, v ktorej sa zaoberám problematikou odpúšťania v súvislosti s postojmi voči vakcinácii proti vírusu Covid-19. Cieľom práce je zistiť, do akej miery sa očkovaní či naopak neočkovaní mladí ľudia líšia v tendencii odpúšťať. Aj keď sa mnohým zdá, že problematika vírusu Covid-19 je už premlčaná, žiaľ, následky tohto ochorenia stále pretrvávajú a do vysokej miery ovplyvnili celkové fyzické, no najmä duševné zdravie človeka. 
Vyplnenie trvá približne 10 minút. Dotazník je rozdelený na dve časti. V prvej časti sú otázky zamerané na Váš vzťah k očkovaniu. V druhej časti sa máte vyjadriť k osemnástim položkám, ktoré sa týkajú Vašej pripravenosti či tendencie odpúšťať samým sebe, iným ľuďom alebo situáciám. Vaše odpovede sú dobrovoľné a anonymné a zistenia budú použité čisto na výskumné účely.