Aplikácia pre zdravotníkov

Slovenská komora psychológov vypracovala bezplatnú aplikáciu na webstránke a na play.google.

 

 

Milé kolegyne a kolegovia,

Slovenská komora psychológov vypracovala bezplatnú

 aplikáciu na webstránke a na play.google.

Aplikácia je prioritne určená pre zdravotníckych pracovníkov

 Predstavili ju podzáštitou MUDr. Andrei Letanovskej, PhD.

na tlačovej konferencii Národného onkologického ústavu v Bratislave  7.4.2021 na Svetový deň zdravia.

Nájdete v nej:  

  • možnosť screeningu a sebadiagnostiky
  • na základe výstupov podľa princípu semaforu svojpomocné techniky na zvládanie záťaže a prežívaných symptómov
  • kontakty na psychológov v prípade, že je to potrebné
  • má i edukačný charakter.

Iveta Šluchová

 prezidentka SK MTP

 

Aplikáciu nájdete :

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.psychologin.stressapp

https://stressapp.psychologin.sk

V prípade potreby posielame kontakt na vedúceho projektového tímu a
ideového tvorbu aplikácie, kolegu Mgr. Matúša Kucbela: matus.kucbel@gmail.com