Adresa
Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov Lučenec
Sekretariát: Halíčska cesta 3, 984 01 Lučenec
Telefón: +421 918 874 617
Email: vieranagyova08@gmail.com

 

IČO: 42 140 251
DIČ: 2022600635
IBAN: SK96 0900 0000 0051 1528 3672
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX

 

Okresy

  • Lučenec
  • Rimavská Sobota
Ako sa k nám dostať

Kontakty

Viera Nagyová

Prezident RK MTP

vieranagyova08@gmail.com

+421 918 87 46 17