Adresa
Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov Rožňava
Sekretariát: NsP Rožňava, sv. Barbory, Špitálska 1, 048 01 Rožňava
Telefón: +421 907 934 843
Email: erika.feherova@gmail.com

 

IČO: 42 140 251
DIČ: 2022600635
IBAN: SK03 0900 0000 0051 1528 3891
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX

 

Okresy

  • Rožňava
Ako sa k nám dostať

Kontakty

Erika Fehérová
Erika Fehérová

Prezident RK MTP

erika.feherova@gmail.com

+421 907 934 843