Adresa
Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov Priezvidza - Bojnice
Sekretariát: NsP Prievidza 971 01
Telefón: +421 907 282 434
Email: sluchova.iveta@gmail.com

 

IČO: 42 140 251
DIČ: 2022600635
IBAN: SK46 0900 0000 0051 1528 3699
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX

 

Okresy

  • Bojnice
  • Prievidza
Ako sa k nám dostať

Kontakty

Štefánia Letavayová

Prezident RK MTP

+421 907 282 434