SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV

Vás pozýva na Valné zhromaždenie RK MTP Prešov spojené s 69. vzdelávaciu akciu medicínsko-technických pracovníkov, ktorá sa uskutoční dňa

12.6. 2024 o 15:15 v kinosále pavilónu psychiatrie FNsP J. A. Reimana v Prešove

 

 

 

 

Plán seminárov RK MTP Prešov na rok 2024.