Adresa
Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov Prešov
Sekretariát: Prešov
Telefón: +421 919 048 388
Email: rkmtppresov@gmail.com

 

IČO: 42 140 251
DIČ: 2022600635
IBAN: SK74 0900 0000 0051 1528 3680
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX

 

Okresy

  • Prešov
Ako sa k nám dostať

Kontakty

Anton Provázek

poverený vedením RK MTP

provazek@centrum.sk

+421 919 048 388