Služby

Kontaktné osoby

Iveta Šluchová
Iveta Šluchová

Prezidentka SK MTP

Ing. Lucia Jamrišková

Riaditeľka sekretariátu

Bc. Ján Múdry-Šebík

Administratívny pracovník

Monika Beznáková

Administratívna pracovníčka

Klára Gablechová

Administratívna pracovníčka

Bc. Paulína Jozefovičová

Administratívna pracovníčka

Partneri