Služby

Diskusné fórum ZVLD SR v Trenčíne 2 .decembra 2023: " Budem mať svojho všeobecného lekára v roku 2034 ? "

Diskusné fórum ZVLD SR v Trenčíne 2 .decembra 2023: " Budem mať svojho všeobecného lekára v roku 2034 ? " Ďakujeme všetkým zúčastneným lídrom slovenského zdravotníctva, ktorí prispeli do konštruktívnej výmeny názorov.
Printové informácie prinesie náš mediálny partner: Lekárske noviny vo svojom decembrovom vydaní .
SK MTP reprezentoval Rudolf Zajic hlavný odbormík pre PS-A, ktorý sa zúčastnil panelovej diskusie s oborníkmi a zástupcami lekárskych organizácii.
Panelová diskusia sa konala v priestoroch Edukačného centra RZP v Trenčíne, kde prebehla konštruktívna debata upriamená na problémy ako je nedostatok všeobecných lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov.
Príhovormi pozvaných zástupcov zdravotníckych organizácií sa poukázalo na interné problémy a všetci prítomní prišli k zhodnému záveru nevyhnutnej spolupráce všetkých sekcií spoločne.

Kontaktné osoby

Iveta Šluchová
Iveta Šluchová

Prezidentka SK MTP

Ing. Lucia Jamrišková

Ekonómka / účtovníčka

Bc. Ján Múdry-Šebík

Administratívny pracovník

Monika Beznáková

Administratívna pracovníčka

Klára Gablechová

Administratívna pracovníčka

Bc. Paulína Jozefovičová

Administratívna pracovníčka

Partneri