Dotazník - Ergonómia pracoviska a práce

Anonymný dotazník

Vážení zdravotnícki pracovníci,

za účelom výskumu  pre diplomovú prácu s názvom Ergonómia pracoviska a práce som vypracovala dotazník.

Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka.

Zozbierané informácie budú anonymné a úplne dôverné. V dotazníku sa nachádza 33 otázok (z toho 3 nepovinné). Vyplnenie trvá asi 5 minút.

S pozdravom

                                     Mária Muchová

                    študentka verejného zdravotníctva

 

Odkaz: https://ergonomia-pracoviska-a-prace.vyplnto.cz/