Premenovanie povolania zdravotnícky asistent/praktická sestra na PRAKTICKÁ SESTRA-ASISTENT

NR SR schválila premenovanie povolania zdravotnícky asistennt/praktická sestra na praktická sestra - asistent. 

Reakcia SK MTP

Vážené kolegyne a kolegovia,

určite väčšina z vás zaregistrovala informáciu , ktorá zarezonovala v médiách dňa  17.2.2022 , ako výstup z rokovania NR SR:

Vyňaté z oznámenia uverejneného na stránke NR SR :

„ Zdravotnícki asistenti sa premenujú na praktickú sestru – asistent. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

 Od marca sa zároveň premenujú zdravotnícki asistenti na praktickú sestru – asistent. Odbor sa študuje na strednej zdravotníckej škole. Zdravotnícky pracovník praktická sestra – asistent má byť podľa rezortu súčasťou multidisciplinárneho tímu a spoločne so sestrami zodpovednými za všeobecnú starostlivosť, sestrami špecialistkami a sanitármi má participovať na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientom a tiež na zvyšovaní a udržiavaní ich kvality života „

Nakoľko táto informácia rozpútala neprimerané vášne, hlavne zo strany OZ sestier a pôrodných asistentiek , rada by som vyjadrila svoj postoj k tejto veci.

   SK MTP , ktorú zastupujem opakovane deklarovala, že pre ňu nie je prioritou zmena názvu povolania / tento postoj bol konzultovaný s mnohými zdravotníckymi asistentami / .

Prioritou, pre SK MTP, ktorá zastupuje toto povolanie je udržanie a navýšenie kompetencií

menovanej profesie v súlade so štátnym vzdelávacím programom. V tomto duchu prebiehajú už druhý rok naše rokovania na pôde MZ SR s Odborom ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií aj za účasti prezidentky SK SaPA .

   Zarazili ma nevraživé a nenávistné vyjadrenia , ktorá sa objavili na sociálnych sieťach , hneď po zverejnení informácie o zmene názvu ZA na PS-asistent,  z ktorých mnohé dehonestujú povolanie zdravotníckeho asistenta  a urážajú ľudí, ktorí si len poriadne plnia svoje povinnosti.

Opakovane zdôrazňujem, že my sme nevyvolávali súboj o zmenu názvu, čo mi iste môžu dosvedčiť aj predstavitelia SK SaPA , či  OORĽZZ – pri MZ SR.

Snažili sme sa vždy viesť korektné rokovania , v pokojnej atmosfére . Preto nechápem hystériu, ktorá zasiahla ľudí, ktorí sú registrovaní v našej komore.

Ako je uvedené v mediálnej správe , praktická sestra – asistent , má byť spolu so sanitárom súčasťou multidisciplinárneho tímu a majú participovať na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientom a tiež na zvyšovaní a udržiavaní ich kvality života .

   Sadnime si preto za rokovací stôl a hľadajme cestu k vytvoreniu takéhoto tímu, kde bude mať každý svoje nezastupiteľné miesto , kde sú všetci členovia jedného celku s presne vymedzenými povinnosťami, ale sú  zohratí a ide len o jedného spoločného menovateľa, ktorým je ten často používaný pacient .

Keď sa  ním všetci tak oháňame, poďme si v prvom rade nájsť cestu k sebe , nech ten tím aj navonok pôsobí harmonicky a to je tiež niečo , čo pacienta určite poteší.

 

Iveta Šluchová

Prezidentka SK MTP