Viac informácii o programe podujatia a aj informácie o tom ako sa registrovať nájdete na stránke:

https://www.slek.sk/articles/articles/standardne-postupy-v-podmienkach-verejnych-lekarni-so-zameranim-na-problematiku-diabetu-2-typu

Prikladáme aj registračný link pre laborantov:

https://forms.office.com/e/k68GYPyiJr