Slovenská lekárnická komora v spolupráci s našou komorou pozýva farmaceutických laborantov na vzdelávaciu aktivitu Štandardné postupy v podmienkach verejných lekární so zameraním na problematiku (pre)obezity.

 

Viac informácii o programe podujatia a aj informácie o tom ako sa registrovať nájdete na stránke:

https://www.slek.sk/articles/articles/standardne-postupy-v-podmienkach-verejnych-lekarni-so-zameranim-na-problematiku-pre-obezity