Pozvánka

 

 

Regionálna komora MTP Banská Bystrica Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov RK MTP, ktoré sa uskutoční dňa 20.05.2024 o 14:30 hod. v zasadacej miestnosti v administratívnej budove FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica na 7. poschodí.

 

Program:  

 

1. Prezentácia účastníkov (14:30-15:00 hod.)

2. Otvorenie Valného zhromaždenia

a) Voľba komisií (mandátová, návrhová)

b) Správa mandátovej komisie

c) Správa prezidenta RK MTP o činnosti

d) Správa viceprezidenta RK MTP o hospodárení

e) Diskusia

f) Návrh delegátov na Snem SK MTP (podľa kľúča a odborov) a informácia pre delegátov o Sneme SK MTP

g) Voľba delegátov na Snem SK MTP

h) Návrh uznesenia

i) Schválenie uznesenia

j) Záver

 

 

RK  MTP BB prideľuje kredity v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., za účasť na tejto vzdelávacej akcii - aktivite, pre registrovaných zdravotníckych pracovníkov v RK MTP