Regionálna komora Čadca

Adresa
Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov Čadca
Sekretariát: OKB, NsP Čadca, Palárikova 2311, 022 01 Čadca
Telefón: +421 41 46 04 654
Email: m.cvrkalova@centrum.sk

 

IČO: 42 140 251
DIČ: 2022600635
IBAN: SK21 0900 0000 0051 1528 3664
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX

 

Okresy

  • Čadca
Ako sa k nám dostať

Kontakty