Adresa
Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov Nitra
Sekretariát: Ústav patológie, FN Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra
Telefón: +421 37/6545-805/806
Email: e.gavurova@gmail.com

 

IČO: 42 140 251
DIČ: 2022600635
IBAN: SK21 0900 0000 0051 1528 3955
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX

 

Okresy

  • Nitra
  • Galanta
  • Zlaté Moravce
  • Topoľčany
Ako sa k nám dostať

Kontakty

Mgr. Helena Gavurová

Prezident RK MTP

e.gavurova@gmail.com

+421 37 65 45 547

+421 904 302 468