Adresa
Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov Trenčín
Sekretariát: Piaristická 6667, 911 80 Trenčín
Telefón: +421 910 717 020
Email: strapkova@atlas.sk

 

IČO: 42 140 251
DIČ: 2022600635
IBAN: SK47 0900 0000 0002 7378 4955
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX

 

Okresy

  • Trenčín
  • Nové Mesto nad Váhom
  • Bánovce nad Bebravou
  • Ilava
  • Myjava
  • Púchov
  • Považská Bystrica
  • Piešťany
Ako sa k nám dostať

Kontakty

Janka Strápková
Janka Strápková

Prezident RK MTP

strapkova@atlas.sk

+421 910 717 020